top of page

O nas

Društvo vinogradnikov Mokronog je bilo ustanovljeno 29. marca 2008. Istega leta se je včlanilo v Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske, kar je omogočalo hitrejši razvoj društva in izobraževanje članov na vseh področjih. Zaradi novih znanj in rednega sodelovanja na ocenjevanjih vin se dviga tudi njihova kakovost. Društvo aktivno sodeluje na dogodkih in prireditvah v organizaciji Zveze društev vinogradnikov Dolenjske, znano pa je tudi po postavitvi Martinovega soda na Smetovščah in izdelavi mobilnega vinskega hrama, ki je nepogrešljiv na dogodkih v občini in širše. Poseben pečat daje društvo na svoj Martinov sod, ki ima volumen 5475 litrov, ki so ga člani društva obnovili in postavili na Smetovščah(vzpetina nad Mokronogom), kjer imajo vsako leto martinovanje. Zgodovina pravi, da sta g. Sandi Žnidaršič in g. Zupančič Rudi st., v Žempohu pristopila do g. Bulca in podala pobudo o ustanovitvi DV Mokronog, na ustanovnem zboru pa so bili imenovani trije ustanovitelji društva vinogradnikov Mokronog in sicer Anton Bulc, Anton Maver, Robert Gregorčič. Društvo vinogradnikov Mokronog je prostovoljno, nepridobitno, samostojno, nepolitično in nestrankarsko združenje vinogradnikov in vinarjev, ki delujejo na področju, katerega društvo pokriva. Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva. Člani društva se prostovoljno združujejo zaradi skupnih interesov iz področja vinogradništva, vinarstva in ostalih dejavnosti, povezanih s tem. Prvi občni zbor (USTANOVNI ZBOR ČLANOV) DV Mokronog je bil 29.marca 2008, kjer je bilo izvoljeno vodstvo Društva vinogradnikov Mokronog. Prisotnih je bilo 52 članov. Društvo deluje v Mokronogu.

Mokronog je naselje v Sloveniji in središče Občine Mokronog - Trebelno. Mokronog je gručasto naselje ob južnem robu kotline, ki jo prečkajo reka Mirna ter železnica in cesta Trebnje - Sevnica. Kotlino obdajajo gozdnati hribi, pod katerimi so vinske gorice. Na jugu se dviga Priča (404 mnm), na zahodu Zapečar (412 mnm) in na jugozahodu razgledna točka Žalostna gora (366 mnm) z romarsko cerkvijo. Vaško jedro je po večini z nadstropnimi stavbami pozidano sklenjeno obcestno naselje, ki se rahlo vzpenja od severovzhoda proti jugozahodu. Društvo spodbuja izobraževanje svojih članov in skrbi za promocijo vinogradniške tradicije. Prvo ocenjevanje društvenih vin je bilo aprila 2008, ocenjenih vzorcev pa je bilo 86. Prvi zmagovalec v cvičku je bil Franc Žibert. trenutno članstvo šteje 74 članov. . Od vsega začetka je društvo znano tudi po organizaciji različnih dogodkov. S turističnim društvom sodeluje na prireditvi »Kresna noč v Mokronogu« in pohodu »Vorančeva pot«, s kulturnim na prireditvi »(ah), TE ORGLICE«, ob občinskem prazniku postreže s pristno domačo kapljico. S pomočjo Lojzeta Peterleta so obiskali sedež Evropskega parlamenta, Pariz in pokrajino Champagne v Franciji. Društvo oziroma njegova najmlajša članica Maja Žibert se ponaša z nazivom 16. cvičkove princese in 21. vinske kraljice Slovenije. Na velikonočni ponedeljek, se udeležujejo prireditve "Izložba vina središnje Istre" v Gračišću v hrvaški Istri. Istoimenska občina je namreč pobratena z občino Mokronog-Trebelno. Ob 15. obletnici društva in 20. obletnici Turističnega vinogradniškega društva Benedikt sta se obe društvi pobratili, saj ju združujejo skupni interesi, povezujejo pa prijateljske vezi.

.

Red Wine Tasting
bottom of page